WEDSTRIJDREGLEMENT
Het wedstrijdreglement heeft betrekking op alle wedstrijden
die door de vereniging worden georganiseerd.

  e-mail: info@bridgeverenigingtop.nl - Secretaris: 079 3603340 - Bankrelatie: NL52 INGB 0007583223
Voor meer informatie stuur een e-mail naar onze secretaris info@bridgeverenigingtop.nl