INVALLERSLIJST
Lia van Bemmel
079-3515731
A/B

Lida van de Berg

079-3620816

A/B

Alix Bruens
079-3167444
A/B
Cock de Groot
079-3163736
A/B

Kizmi Henrison

079-8890881/0642 162922

A/B

Anja van Houwelingen
079-3415363
A/B

Wil Jacobs

0681924219

A/B

Frans Jansen
079-3510637
A/B
Anneke Peltenburg
0624 607560
A/B
Marjon Smits
0618649843
A/B
Duike Veele
079-3316987
A/B
Kees van Vliet
0621 407182
A/B
  e-mail: info@bridgeverenigingtop.nl - Secretaris: 079 3603340 - Bankrelatie: NL52 INGB 0007583223
Voor meer informatie stuur een e-mail naar onze secretaris info@bridgeverenigingtop.nl
U dient zelf voor een invaller te zorgen. Voor afmelden of wijzigen doorgeven
aan Willy de Vrij 0619776294 en in noodgevallen aan Jos van Schilt 0653420582