INFORMATIE
Bestuur 
Voorzitter
Marianne Benders
   
Secretaris
Marja Hermans
   
Penningmeester
Paula den Broeder
   
Wedstrijdleider
Jos van Schilt
   
Algemeen adjunct
Willy de Vrij
 
 
U kunt zich aanmelden als lid bij de secretaris. Zij zal u een inschrijfformulier toezenden, dat u volledig ingevuld kunt inleveren.

De jaarcontributie bedraagt 70,00. Aanmeldingen in de loop van het jaar gaan pro rato en worden door de penningmeester vastgesteld.

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt 12,00. Het is mogelijk om als sluimerend lid verder te gaan. De bijdrage hiervoor is 22,00 per jaar.

Deze bedragen gelden vanaf het seizoen 2018-2019.
  e-mail: info@bridgeverenigingtop.nl - Secretaris: 079 3603340 - Bankrelatie: NL52 INGB 0007583223
Voor meer informatie stuur een e-mail naar onze secretaris info@bridgeverenigingtop.nl