Laatste nieuws
 
  e-mail: info@bridgeverenigingtop.nl - Secretaris: 079 3603340 - Bankrelatie: NL52 INGB 0007583223
Op 21 september 2017 vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Wij verzoeken u om 5 minuten voor tijd aanwezig te zijn.
Na de vergadering spelen wij de derde ladderwedstrijd uit
een serie van vijf

op donderdag 28 september vieren wij ons achtste lustrum.
Wij verwachten u uiterlijk om half negen bij het bridgehome en om half zes bent u weer terug.
Wij gaan er van uit dat alle leden mee gaan, tenzij u zich heeft afgemeld. Doe dit, in verband met de organisatie, tijdig