HUISREGELS
Verhindering of invallers voor woensdag 12.00 uur bij de wedstrijdleider melden.

Starttijd 09.00 uur precies. U dient uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en eerst het gidsbriefje op te halen.

Tijdens de eerste koffieronde wordt door de vereniging een koekje geserveerd.
.
De spelregels van de NBB worden volledig gevolgd. Arbitrage zal, indien nodig worden toegepast.

Wij maken gebruik van bridgemates waarmee de scores electronisch worden verwerkt. Na afloop worden uitslag en persoonlijk score-overzicht per email naar alle spelers verzonden.

Om 12.00 uur uiterlijk dienen de laatste kaarten te zijn gespeeld; daarna dient alle speelmateriaal op de wedstrijdtafel te worden ingeleverd.
  e-mail: info@bridgeverenigingtop.nl - Secretaris: 079 3603340 - Bankrelatie: NL52 INGB 0007583223