CLUB INFORMATIE
Bridgevereniging TOP (Tot ons plezier)

De gezelligheidsbridgeclub van Zoetermeer, die niet is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond.

De vereniging is opgericht  op 1 september 1977 en afgesplitst van de toenmalige huisvrouwenvereniging.

Het ledental per september 2018 is 48.

De speelochtend is donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.

De speellocatie is 2B-Home, Party- & Business Centre,  Dr. J.W. Paltelaan 103, 2712 PT Zoetermeer. Telefoon 079 3160066
.
  e-mail: info@bridgeverenigingtop.nl - Secretaris: 079 3603340 - Bankrelatie: NL52 INGB 0007583223
Voor meer informatie stuur een e-mail naar onze secretaris info@bridgeverenigingtop.nl