Laatste nieuws
 
  e-mail: info@bridgeverenigingtop.nl - Secretaris: 079 3603340 - Bankrelatie: NL52 INGB 0007583223
De uitslagen van het seizoen 2016-2017 vindt u in het archief

Op 7 september 2017 is de eerste speeldag van het seizoen 2017-2018. Wij starten met de eerste ladderwedstrijd
en
Noteer al vast in uw agenda: op 21 september vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats
en

op donderdag 28 september vieren wij ons achtste lustrum.
Wij verwachten u uiterlijk om half negen bij het bridgehome en om half zes bent u weer terug.
Wij gaan er van uit dat alle leden mee gaan, tenzij u zich heeft afgemeld. Doe dit, in verband met de organisatie, tijdig