Laatste nieuws
 
  e-mail: info@bridgeverenigingtop.nl - Secretaris: 079 3603340 - Bankrelatie: NL52 INGB 0007583223

Op donderdag 6 september 2018 start het nieuwe seizoen 2018-2019 met de eerste ladder wedstrijd

Noteer al vast in uw agenda: op 20 september houden wij de algemene ledenvergadering